Quy định chung
  • Các bài viết, thông tin, quy định pháp luật được đăng tải trên website có nhiều nội dung tư vấn pháp luật, ý kiến tư vấn của luật sư, luật gia, chuyên gia pháp lý. Tuy nhiên tất cả những bài viết, quy định đó chỉ mang tính tham khảo và không được coi đó là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào trường hợp cụ thể.

 

  • Đề nghị người truy cập, cá nhân tổ chức có nhu cầu tư vấn hoặc đang thuộc những tình huống tương tự nên trao đổi với luật sư riêng của mình hoặc liên hệ với Công ty Luật TNHH ATIM - ATIM Law Firm, gặp gỡ luật sư của chúng tôi để nhận được sự tư vấn cụ thể nhất.